Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden er wereldwijd maatregelen genomen. Deze maatregelen, die doorgaans vergaande beperkingen opleggen, hebben een grote impact op de mondiale, Europese en Nederlandse economie. Dit geldt voor vrijwel alle sectoren, in zowel de vraag- als de aanbodzijde.

De coronacrisis betekent dat veel ondernemingen met een plotseling liquiditeitstekort geconfronteerd worden, of dat zien aankomen. Mocht de situatie daartoe aanleiding geven, dan kan uw bank uw onderneming uiteindelijk overdragen aan de afdeling bijzonder beheer.

Om zwaar weer te voorkomen is het, naast het ondernemen van de juiste acties, goed om u zoveel mogelijk op de hoogte te stellen van de actuele ondernemingsgerichte maatregelen en daar waar nodig gebruik van te maken. Ook onder bijzonder beheer is het van belang een goed onderbouwd en objectief plan op te stellen, met een goed perspectief voor ‘na corona’. Daarmee zijn financiers veelal bereid om de situatie te helpen overbruggen.

Kruger heeft in de Corona Business Update een overzicht samengesteld van de ondernemingsgerichte maatregelen die door de overheid en daarbuiten zijn genomen om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te bestrijden. Daarnaast beschrijft Kruger enkele potentiële Business Acties die u kunt ondernemen om de schade bij uw onderneming te beperken.

U kunt ook gebruik maken van de Corona Business Scan voor een snelle analyse en concrete adviezen voor uw specifieke uitgangspositie. Deze rapportage biedt u de helpende hand bij gesprekken met uw financiers.

Bekijk de Corona Business Update en Corona Business Scan op de website van Kruger voor meer informatie: https://www.kruger.eu/actueel/coronacrisis/