Afbeelding Ford-Alan-Mulally

Toen Mulally de leiding overnam, zat Ford echter al ernstig in de problemen. De onderneming was zelfs op weg om een record te breken, namelijk dat van het hoogste verlies in de geschiedenis van het bedrijf, te weten 17 miljard dollar. Er moest snel worden ingegrepen om een faillissement te voorkomen.

Niet lang na zijn aantreden zette Mulally een simpele maar effectieve turnaroundstrategie in, met de volgende kernpunten: 1) agressief in de operationele kosten snijden, 2) versnellen van de ontwikkeling van nieuwe producten, 3) financiering veiligstellen in combinatie met het verbeteren van de balans, en 4) samenwerken binnen Ford als effectief team.

Tegelijkertijd verzocht hij banken in een gezamenlijk overleg om een extra miljardenlening. Het doel van deze lening was, in zijn eigen woorden, om ‘een extra beschermingskussen te hebben voor een recessie of een andere onverwachte gebeurtenis’. In de praktijk was het geld vooral nodig om voldoende tijd te ‘kopen’ om de onderneming te veranderen. Het verzoek van naar verluidt 23,5 miljard dollar leek in eerste instantie niet reëel vanwege de enorme oplopende verliezen. Hij overtuigde de bankiers echter door enerzijds aan te geven drastisch te willen ingrijpen in de organisatie en anderzijds alle bezittingen van Ford als onderpand te geven. Ongetwijfeld speelde de reputatie van Mulally ook een belangrijke rol voor de bankiers. Zo was hij er bij Boeing in geslaagd om een succesvolle turnaround van de onderneming te realiseren nadat de markt volledig was ingestort door de terroristische aanslagen in 2001.

Toen in 2008 de kredietcrisis uitbrak, daalde de mondiale verkoop van auto’s drastisch. De drie grote autoproducenten uit Detroit (Ford, GM en Chrysler) leden flinke verliezen. Ford was echter als enige in staat om te overleven zonder overheidssteun. In 2009 slaagde Ford er voor het eerst in vier jaar in om weer winst te maken. En in 2012 werd de officiële kredietstatus van Fordobligaties aangepast naar het niveau ‘gezond’.

Hoewel dit voorbeeld uitzonderlijk is, toont het aan dat de combinatie van een effectief turnaroundplan en een betrouwbare leider, die actief zijn stakeholders betrekt en intern een team smeedt, een gouden formule is.