‘Op het eerste gesprek met Bijzonder Beheer was ik onvoldoende voorbereid.’

Om goed beslagen ten ijs te komen is het belangrijk om je voorafgaand aan het eerste gesprek met Bijzonder Beheer te verdiepen in de onderstaande mogelijke vragen.

 • Waarom is de winst achteruitgelopen en is daar een duidelijke interne reden voor aan te voeren?
 • Zijn er tekenen dat de omzet in de komende periode (verder) zal afnemen?
 • Weet het management goed te duiden waarom het actief is in bepaalde markten en wat het onderscheidend vermogen van de onderneming is ten opzichte van haar belangrijkste concurrenten?
 • Weet het management goed te duiden wie de belangrijkste concurrenten zijn en waarom?
 • Heeft de ondernemingsleiding een idee hoe de markt zich in de komende vijf jaar gaat ontwikkelen, wat de belangrijkste kansen en bedreigingen zijn?
 • Worden analyses gemaakt van gebudgetteerde en gerealiseerde kasstromen? Ergo, wordt de onderneming op cashflow gestuurd?
 • Geven de eigenaren zichzelf een marktconform salaris (in de vorm van management-vergoedingen, dividend, onttrekkingen)?
 • Kan de onderneming gemakkelijk aan haar rente- en aflossingsverplichtingen voldoen?
 • Zijn structurele betalingsachterstanden opgetreden ten aanzien van leverancierskrediet?
 • Zijn belangrijke klanten aan het weglopen, en zo ja, wat zijn daarvan de redenen?
 • Liggen er in de magazijnen veel onverkochte producten?
 • Wat is de waarde van bezittingen die zijn verpand (lees: wat is de opbrengst bij een faillissement voor de bank)?

Zoals je ziet, gaan de gesprekken veelal niet primair over de cijfers. Een (goede) Bijzonder Beheerbankier probeert er vooral achter te komen hoe de onderneming strategisch is gepositioneerd en wordt aangestuurd, en vervolgens probeert hij samen met de ondernemer naar oplossingen te zoeken zodat het bedrijf weer snel gezond wordt.