Wat is nu exact bijzonder beheer?
Bijzonder Beheer is een afdeling van de bank met specialistische ondersteuning voor ondernemingen die, vanuit de bank gezien, een hoog risicoprofiel hebben. Het doel van deze afdeling is enerzijds ondernemingen te begeleiden naar herstel en anderzijds het bewaken van het kredietrisico van de bank. De term ‘Bijzonder Beheer’ is een generieke term voor dergelijke afdelingen, zoals het woord ‘aspirientje’ dat in de medische wereld is. Hoewel banken er verschillende aanduidingen voor gebruiken – denk aan financial restructuring, intensief beheer, intensive care – wordt in de volksmond over de afdeling Bijzonder Beheer gesproken.

Definities van de verschillende banken
ABN-AMRO

Als de financiële gezondheid van uw bedrijf in het geding is, kan dit leiden tot risico’s die het voortbestaan van uw onderneming bedreigen. Dit heeft weer gevolgen voor de mogelijkheden om het geld dat u heeft geleend van de bank terug te betalen. In zulke gevallen is het waarschijnlijk dat uw onderneming in contact komt met Financial Restructuring & Recovery, de Bijzonder Beheer afdeling van ABN AMRO Bank.
Meer informatie: ABN AMRO Bank – Bijzonder Beheer

Deutsche Bank
Risk Management Advisory is de afdeling van de bank waar gespecialiseerde medewerkers klanten met een verhoogd kredietrisico begeleiden. Bij andere banken heet deze afdeling vaak Bijzonder Beheer. Medewerkers van RMA proberen altijd om in goed overleg met de klant te komen, tot een plan van aanpak om de financiële problemen op te lossen en de verhoogde kredietrisico’s terug te dringen.
Meer informatie: Deutsche Bank – Bijzonder Beheer

ING
De afdeling Bijzonder Beheer is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven waarmee het financieel even minder goed gaat. Omdat bijvoorbeeld het kostenniveau te hoog geworden is door bijvoorbeeld te veel voorraad of de markt is plotseling verandert door een exportverbod.
In zo’n geval wordt in een vroeg stadium Bijzonder Beheer bij de ondernemer geïntroduceerd.
Meer informatie: ING – Bijzonder Beheer

Rabobank
Als ondernemer heeft u soms te maken met tegenslag. Daardoor kan de financiële gezondheid van uw onderneming in gevaar komen. Als dit gevaar te groot wordt en het kredietrisico voor de bank toeneemt, kan de Rabobank kiezen voor begeleiding door de afdeling Bijzonder Beheer.Het herstel van het continuteitsperspectief van uw onderneming en verlaging van het kredietrisico staan daarbij centraal.
Meer informatie: Rabobank – Bijzonder Beheer