Het is me niet duidelijk wat het de bank nu exact kost als mijn bedrijf failliet gaat

Onduidelijkheid

Er bestaat veel onduidelijkheid over het belang van de bank om een faillissement van een onderneming te voorkomen. Het onderstaande rekenvoorbeeld geeft een goed inzicht in het verliesdilemma waar de bank mee te maken krijgt als een onderneming in zwaar weer terecht komt.

Voorbeeld van onderneming die failliet gaat

Een bankier verstrekt een horecaondernemer een vijfjarige zakelijke lening van €100.000,-. Hij rekent hierbij een rente van 4% en verdient zo jaarlijks per saldo een marge van 2,5%. Daarnaast ontvangt hij een afsluitvergoeding van €2.000,-. Na drie jaar gaat de onderneming failliet en zodoende kan ze niet meer aan haar verplichtingen voldoen. De bankier heeft een probleem.
Stel, hij is zijn volledige € 100.000,- kwijt en daarnaast ontvangt hij voor de resterende periode geen rente. Wat kost dit de bank?

Kort door de bocht geredeneerd is de bank haar € 100.000,- kwijt en mist zijn €5000,- aan rente (2x € 2.500,-), dit is totaal € 105.000,-. Nu is de vraag: als de bank dit wil terugverdienen uit haar gemiddelde rentemarge van 2,5%, hoeveel goedlopende leningen dient zij dan ter compensatie te verstrekken?

Het antwoord is eenvoudig: de bank moet maar liefst € 4,2 miljoen aan goedlopende leningen verstrekken € 4.200.000,- x € 0,025 =€ 105.000,-) om het verlies op deze lening te compenseren. De werkelijkheid is natuurlijk complexer, bijvoorbeeld omdat de bank in dit geval waarschijnlijk zekerheden zou hebben bedongen.

Beide partijen hebben veel te verliezen

Bovengenoemd voorbeeld toont aan dat banken in beginsel geen belang hebben bij faillissementen en dat ze dus zullen proberen om dit zo veel mogelijk te voorkomen. Uiteraard komt het ook voor dat een onderneming onvoldoende overlevingskansen heeft, dan is het staken van de onderneming helaas de enige optie . Overall hebben beide partijen dus veel te verliezen en zullen zich zodoende maximaal inspannen om een faillissement te voorkomen.