‘Het is me niet duidelijk wanneer er sprake is van overdracht naar de afdeling Bijzonder Beheer.’

Niet kunnen voldoen aan de verplichtingen

Een onderneming wordt overgedragen aan de afdeling Bijzonder Beheer als het in de ogen van betrokken bankiers niet waarschijnlijk is, dat de onderneming op korte of middellange termijn aan de verplichtingen van haar bank kan voldoen. Voor alle duidelijkheid: hiervan is geen sprake als een onderneming een enkele keer te laat is met haar rentebetaling of aflossing, of wanneer er sprake is van een incidenteel hogere rekening-courantstand dan de afgesproken limiet. Er moet in de ogen van betrokken bankiers sprake zijn van structurele problemen met de winstgevendheid en bedrijfsvoering van de onderneming, waarop nog niet of niet voldoende is gereageerd. Bij niet of onvoldoende ingrijpen zal het toekomstperspectief van de onderneming, zo is de redenering, onder druk komen te staan en de continuïteit in gevaar komen.

Signalen
Concrete signalen van een toekomstige overdracht naar Bijzonder Beheer zijn:

  • de onderneming heeft twee jaren op rij verlies gemaakt;
  • de onderneming heeft een solvabiliteit van minder dan 25% (eigen vermogen / totaal vermogen);
  • de onderneming heeft een langere periode moeilijk kunnen voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen van de bank.

Geen harde criteria

Voor de volledigheid is hierbij goed om op te merken, dat bovengenoemde criteria slechts een leidraad zijn. Zo heeft elke bank zijn eigen criteria, waarbij deze ook afhankelijk zijn van eigen inschattingen van de betrokken bankiers. Zo wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met de vooruitzichten van de branche waarin de onderneming actief is. Daarnaast wordt gekeken naar de kwaliteiten van de ondernemers of het directieteam. Deze inschattingen zijn uiteraard meer subjectief van aard, maar spelen zeker een belangrijke rol in de afweging of de onderneming wordt overgedragen naar de afdeling Bijzonder Beheer van de bank.