‘Het is met niet duidelijk of ik nog uit Bijzonder Beheer kan komen.’

Succesvol uit Bijzonder Beheer

Banken claimen dat meer dan de helft tot drie kwart van de ondernemingen, die door hen in een reorganisatie worden begeleid, niet failliet gaan en dus succesvol worden gereorganiseerd. Over de exacte hoogte van de succespercentages kan worden getwist. Tegenwoordig wordt zestig procent als aannemelijk beschouwd als gevolg van de economische crisis in de afgelopen jaren.

Ontwikkelingen Bijzonder Beheer

Daphne de Kluis, Algemeen Directeur Financial Restructuring & Recovery van ABN AMRO Bank geeft op de website het volgende aan:

‘Alhoewel de instroom per maand nog behoorlijke schommelingen laat zien, ligt die echt lager dan vorig jaar. Dat is goed nieuws. Anderzijds zien we dat de aanhoudende zwakke economie de afgelopen 6, 7 jaar invloed heeft gehad op de financiële kracht van veel bedrijven. Sommige bedrijven hebben we wel twee of drie keer zien terugkeren bij Bijzonder Beheer. Op een bepaald moment lukt het niet meer om ze er bovenop te helpen. We zien dit terug in de cijfers over de uitstroom en de duur. Zo’n 50 tot 60% van de bedrijven komt volledig hersteld weer uit Bijzonder Beheer. Vorig jaar lag dit percentage op 60-70% en in gezondere tijden op 80% of nog hoger. Qua duur zien we dat een bedrijf nu gemiddeld twee tot drie jaar bij ons zit, terwijl dat voor de crisis zo’n 18 maanden was.’

Bijdrage banken aan herstel ondernemingen

Per saldo lijkt het gerechtvaardigd te stellen, dat banken een positieve bijdrage leveren aan reorganisaties van bedrijven in zwaar weer. Immers, vanuit bankperspectief zorgt de mogelijke dreiging van het opzeggen van de financiering voor een stok achter de deur (of noem het een reddingsboei), waardoor het management wordt aangezet om maatregelen te treffen om de onderneming weer gezond te maken. Diverse nationale en internationale wetenschappelijke studies hebben dit ook aangetoond.

Criteria terug naar regulier beheer

Banken hanteren geen formele criteria wanneer een onderneming weer wordt overgedragen aan de reguliere afdelingen. Algemeen uitgangspunt is dat een onderneming veelal twee boekjaren dient af te hebben gesloten met een positief resultaat.