‘Het was erg verhelderend om van tevoren inzicht te krijgen in de werkwijze van Bijzonder Beheer, zodoende was ik beter in staat om de bank te overtuigen van de kansen die ik zie in de markt met mijn onderneming.’

Algemene werkwijze

De werkwijze van de afdeling Bijzonder Beheer van Nederlandse grootbanken komt in beginsel overeen. Vanuit de top-down-structuur zijn de bevoegdheden strak geregisseerd. De banken hanteren weliswaar verschillende criteria, maar in de kern kijken ze primair naar het potentiële verlies voor de bank als een klant failliet gaat en hoe groot deze kans is. Bij grote kredietrisico’s wordt het dossier overgedragen aan de centrale afdeling Bijzonder Beheer, die elke bank op het hoofdkantoor heeft. Na overdracht is de commerciële accountmanager niet meer betrokken.

Stappenplan

Bijvoorbeeld de Rabobank hanteert de volgende stappen:

Stap 1: Een nieuwe accountmanager.
Bijzonder Beheer stelt een nieuwe accountmanager aan voor uw kredieten en leningen. Voor alle overige bankzaken en verzekeringen kunt u een beroep blijven doen op de aanspreekpunten waar u gewend aan bent.

Stap 2: Uw nieuwe accountmanager van Bijzonder Beheer neemt contact met u op.
Het doel daarvan is om kennis te maken en een duidelijk beeld te krijgen van uw huidige situatie.

Stap 3: Aanpak van uw situatie.
Op basis van de analyse maakt u een plan van aanpak waar u mee aan de slag gaat. U deelt uw vorderingen en resultaten met uw accountmanager van Bijzonder Beheer. Ook informeert u hem of haar tijdig over relevante ontwikkelingen binnen uw organisatie en in uw eigen leven. De accountmanager evalueert en analyseert deze informatie om te beoordelen of afspraken en activiteiten aangepast moeten worden. In sommige gevallen zullen vervolggesprekken nodig zijn.

Sneller schakelen

In tegenstelling tot de commerciële afdelingen hebben Bijzonder Beheerbankiers in het algemeen zelf meer bevoegdheid om in gesprekken snel beslissingen te nemen vanwege de dynamiek van de problematiek. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn dat er binnen enkele dagen een hogere kredietlimiet nodig is om de salarissen van het personeel te voldoen.

Kleinere financiering

Bij kleinere kredietrisico’s (dus kleinere leningen en kredieten) kan de verantwoordelijkheid bij een regiokantoor liggen. Bij een klein deel van deze klantdossiers – veelal bij een financiering van minder dan tweehonderdduizend euro – is de tendens om het proces van Bijzonder Beheer uit te besteden. Je ontvangt als klant dan een geautomatiseerde brief met een opzegging of de mededeling dat de financiering versneld moet worden afgebouwd. Overigens hoeven deze klanten vaak geen financiële informatie aan te leveren en beoordeelt de bank op basis van het gebruik van de rekening het perspectief van de onderneming. Deze aanpak is dan gebaseerd op een rationele kosten-baten-analyse van de bank.