‘De periode dat mijn onderneming was ondergebracht bij de afdeling Bijzonder Beheer heb ik als een van de zwaarste periodes in mijn ondernemingsleven ervaren.’

Heftige periode

Veel ondernemers die terugkijken op een proces van zwaar weer ondernemen, geven aan dat ze de emotionele impact ervan hebben onderschat. De achtergrond is dat ondernemers zich in het algemeen kenmerken door een houding van ‘doen’ en ‘in control willen zijn’. De meesten vinden het vervelend om afhankelijk te zijn van anderen (‘anders was ik wel in loondienst gegaan’). In een turnaroundproces ervaren ze, dat ze voor een groot deel out of control zijn. Denk hierbij aan veelvuldig overleg met (lees: afhankelijkheid van) leveranciers, banken en soms klanten die met plannen moeten instemmen.

Als je in zwaar weer komt, heb je dus meer nodig dan alleen inhoudelijke competenties en voortvarendheid. De turnaround vormt vaak ook een grote belasting op je mentale gesteldheid. Je hiervan bewust zijn is belangrijk.

In de praktijk is het lastig om je zorgen over je onderneming met anderen te delen. Niet alleen begrijpen veel mensen je niet, maar de maatschappij verwacht ook dat ondernemers ‘helden’ zijn die altijd succes en voorspoed hebben. Het stigma op zwaar weer bestaat jammer genoeg nog steeds. Een hovenier wiens bedrijf het helaas niet heeft gered, vatte het treffend samen: ‘Ik was het konijn in de koplampen van de auto. Maar juist dan moet je erover praten. Mensen hebben mij echt uitgefoeterd omdat ik zo lang niets over mijn situatie had gezegd. Anderen kunnen je wijzen op de parallelweg die je ook kunt nemen.’

Doe het niet alleen

Hier volgen enkele praktische adviezen waarmee je hulp van de mensen om je heen kunt organiseren:

  • Stel, indien aanwezig, je levenspartner op de hoogte van de ontwikkelingen (dit kan ook op hoofdlijnen).
  • Zorg voor een vertrouwenspersoon met wie je de belangrijke beslissingen en emoties kunt bespreken.
  • Vraag collega-ondernemers die je vertrouwt om advies. Zij kennen net als jij het klappen van de zweep.
  • Reageer je frustraties niet af op je personeel. Hoe begrijpelijk het ook is, dit heeft vaak desastreuze gevolgen voor het moraal in de onderneming.
  • Laat je omgeving weten dat het even wat minder gaat met de onderneming. Iedereen leest de krant en weet dat we in een turbulente wereld leven; het is ook niet geloofwaardig om altijd tegen iedereen te vertellen dat het zo goed gaat met je onderneming.
  • Betrek je medewerkers in de turnaround en maak er een teamprestatie van. Medewerkers zijn niet gek. Vaak zijn ze beter op de hoogte van de negatieve ontwikkelingen dan je denkt. Deel regelmatig in algemene termen de actuele stand van zaken met je personeel. Hierdoor snappen zij ook dat bepaalde vanzelfsprekendheden uit het verleden nu niet meer vanzelfsprekend zijn. Hiermee voorkom je tevens dat ze je persoonlijk verwijten maken. Bedenk verder dat jij niet alle antwoorden hoeft te hebben. Vaak zijn personeelsleden ook prima in staat om de vinger op de zere plekken te leggen en met ideeën en oplossingen te komen.