‘Al die bankstukken over mijn aandeel in de zaak liggen ergens opslagen, maar dat allemaal doornemen kost me veel tijd. Het overzicht zit in mijn hoofd. Trouwens, het komt gewoon goed met mijn onderneming.’

Geen inzicht in eigen positie

Bovengenoemde quotes hoor je vaak van ondernemers, bestuurders en aandeelhouders wanneer hen wordt gevraagd wat hun eigen juridisch-financiële positie is ten opzichte van de onderneming, de bank of andere financiers. Vaak weten ze het globaal, maar globaal is helaas niet goed genoeg. Je moet exact weten hoe het zit. Het maakt bijvoorbeeld nogal uit voor welk bedrag je privé aansprakelijk bent bij de bank en andere schuldeisers als het uiteindelijk toch fout gaat met de onderneming. Zo komt het vaak voor dat startende ondernemers, ondanks het feit dat ze hun activiteiten in een besloten vennootschap hebben ondergebracht, privé aansprakelijk zijn voor het leasecontract van hun auto.

Concrete checks

Neem de volgende vragen door om een goed beeld te krijgen van je persoonlijke positie:

  • Welke borgstellingen, tegen welke voorwaarden, zijn afgegeven aan welke partijen?
  • Wat betekent het voor mijn privé situatie als de onderneming morgen failliet is?
  • Zijn er bijvoorbeeld rekening-courant-verhoudingen tussen de onderneming en mij als privé persoon?
  • Zijn borgstellingen gekoppeld aan al mijn juridische entiteiten of slechts aan enkele?
  • Is er tijdig betalingsonmacht gemeld bij de fiscus?
  • Zijn de pensioenpremies van medewerkers op tijd betaald?
  • Zijn er transacties gedaan die later als dubieus (paulianeus) kunnen worden betiteld?
  • Wat is er in de correspondentie met financiers precies afgesproken?
  • Voldoe ik formeel nog aan de rente- en/of aflossingsverplichtingen van de bank?
  • Voldoe ik formeel, conform kredietovereenkomst, nog aan het aanleveren van financiële informatie richting de bank (zoals jaarcijfers, kwartaalcijfers en debiteurenlijsten)?

Doe verder onderzoek en repareer zaken als je twijfelt over het antwoord op deze vragen. Aarzel niet om een juridisch adviseur in te schakelen. Dit kan, mocht het toch misgaan, veel ellende besparen.