‘Door alleen te sturen op bezuinigen is er onvoldoende aandacht geweest voor innovatie en ben ik uiteindelijk toch failliet gegaan.’

Bezuinigen, bezuinigen en bezuinigen

In de praktijk ligt de focus bij ondernemen in zwaar weer vaak uitsluitend op het zo snel mogelijk doorvoeren van kostenbesparingen. Dit is wel te begrijpen – het levert immers direct resultaat op – maar dan wordt vergeten dat het gevecht om overleving aan de omzetzijde van de winst-en-verliesrekening moet worden gerealiseerd.

De toekomst van de onderneming

Waar het allereerst om gaat, is dat diepgaand wordt nagedacht over het vermogen van de onderneming om betere en onderscheidende waarde te bieden. Vanzelfsprekend bepaalt de mate van urgentie de te nemen stappen. Als het water aan de lippen staat, is lang nadenken over de langetermijnvisie misschien niet meteen logisch, maar in geen enkele situatie mag worden vergeten dat het bestaansrecht van de onderneming uiteindelijk is gebaseerd op het vermogen om producten en diensten tegen concurrerende prijzen te verkopen. Klanten dienen juist nu centraal te staan. De bevrediging van de klantbehoeften bepaalt immers of de onderneming op langere termijn zal kunnen blijven voortbestaan.

Verleg de koers van de onderneming

Kostensanering en financiële herstructurering zijn dan ook slechts tijdelijke oplossingen. De cruciale zoektocht richt zich op het herwinnen van het vertrouwen, de aanwas van klanten en daarmee het bestaansrecht van de onderneming op langere termijn. Niet meer dan dat. Helaas wordt dit vaak over het hoofd gezien in Bijzonder Beheertrajecten en wordt te veel gefocust op interne aangelegenheden. Daarbij schieten ondernemers (en veel adviseurs) in de actiemodus zonder dat eerst kritisch is geanalyseerd wat de werkelijke problemen zijn, of worden beslissingen op basis van onjuiste informatie genomen. Met andere woorden: neem de tijd voor een grondige analyse, dat is net zo belangrijk als het snel in gang zetten van kostensaneringen. Verleg de strategische koers en voorkom daarmee dat alleen de tafels en stoelen op het dek van het zinkende schip worden rechtgezet.