‘Het belang van een goede adviseur is cruciaal in een zwaar weer situatie.’

Schakel adviseurs in

Wellicht beschik je over eigen adviseurs die bij gelegenheid adviseren over belangrijke bedrijfsbeslissingen, denk bijvoorbeeld aan de huisaccountant, advocaat of bevriende ondernemer. Overleg zoveel mogelijk met deze betrokkenen, aangezien alleen de problemen oplossen vele malen lastiger is dan met de juiste mensen om je heen.

Besef hierbij wel dat zeilen in rustig weer anders is dan zeilen in stormachtig weer. De gemiddelde adviseur heeft met dit laatste weinig ervaring. Hierbij is het voor de eerder betrokken adviseurs soms lastig om kritisch te kijken naar de huidige situatie en de toekomstplannen van een onderneming wanneer men zelf in het verleden als adviseur bij de onderneming betrokken is geweest.

Adviseurs op voorspraak bank

In een turnaroundtraject kan het gebeuren dat de bank de onderneming het advies geeft om een andere adviseur in te schakelen. Dit advies is soms gekoppeld aan andere voorwaarden, zoals een tijdelijke uitbreiding van het krediet. Het motief van de bank om te adviseren een gespecialiseerde adviseur in te schakelen is gebaseerd op ervaringen met vergelijkbare situaties. Hierbij kiest de bank voor adviseurs die vaker betrokken zijn bij ondernemingen in zwaar weer en zodoende meer ervaring hebben met de situatie dan reguliere adviseurs.

Kritisch bij inschakelen adviseurs

Wees als ondernemer kritisch bij het inschakelen van een adviseur. Cruciaal zijn relevante referenties en branchekennis. Een gemiddelde consultant zal snel vertellen dat hij ervaring heeft in je branche, maar probeer dit te verifiëren door echt door te vragen. Het klinkt simpel, maar in de praktijk gebeurt dit onvoldoende, mede als gevolg van tijdsdruk. De vuistregel: wees net zo kritisch over het inschakelen van een adviseur als over het kiezen van een leverancier. Immers, je hebt hen allebei hard nodig en je moet hen allebei betalen.

Kwaliteit onderschat

Veel ondernemers kiezen voor de adviseur met het laagste tarief. Besef dat er veel kwaliteitsverschil is tussen adviseurs en dus ook tussen de adviseurs die de bank aandraagt. Beter een duurdere adviseur met afdoende kennis van zaken waarbij je een goed gevoel hebt, dan een goedkopere met te weinig kennis. Immers de adviseur speelt een belangrijke rol in het maken van een succesvolle herstart van je onderneming