‘Met een goed doordacht en doorgerekend plan zijn er kansen.’

Het is ontzettend belangrijk om belanghebbenden ervan te overtuigen dat de onderneming toekomstperspectief heeft. Woorden zijn daarbij niet genoeg. Bankiers, investeerders en andere betrokken partijen (zoals bijvoorbeeld belastingdienst) willen een uitgewerkt plan zien. Louter diepgaande analyses uitvoeren is daarentegen ook niet voldoende.

Een turnaroundplan is een integraal ondernemingsplan voor een onderneming in zwaar weer dat als fundament dient voor een saneringsoperatie die is gericht op duurzaam herstel van de levensvatbaarheid. Het plan bestaat uit een beschrijving van de huidige stand van zaken, met een concreet plan van aanpak, inclusief tijdschema en prognoses. Het plan gaat verder in op de te nemen operationele en financiële maatregelen, die zijn voortgevloeid uit een diepgaande analyse en herijking van de bestaande ondernemingsstrategie.

In de praktijk wordt onvoldoende aandacht besteed aan het daadwerkelijk op papier zetten van diagnostische analyses en een daaruit voortvloeiend turnaroundplan. Ondernemers (en gek genoeg ook veel adviseurs) doen het vaak af als te tijdrovend, te onvoorspelbaar en zelfs ‘gevaarlijk’. Met het gestructureerd uitdenken en opschrijven van een turnaroundplan kun je problemen planmatig en methodisch aanpakken en juist daarmee kan het vertrouwen bij relevante belanghebbenden worden hersteld. In de praktijk is het een cruciaal middel om de levensvatbaarheid aan te tonen.

Dit zijn de vier belangrijkste redenen voor het schrijven van een turnaroundplan.

  • Het plan geeft focus.
  • Het plan vormt een kompas.
  • Met een concreet plan kun je prestatieverbeteringen meten.
  • Het geeft de mogelijkheid om interne en externe stakeholders te overtuigen en er kan verantwoording mee worden afgelegd.